Služby a poradenstvo

Usilujúc sa o neustále inovácie a pokrok, MAJAX PRINTING SOLUTIONS ponúka komplexné portfólio základných služieb a riešení, aby Vás podporila vo všetkých oblastiach digitálneho zobrazovania.

Kúpa alebo prenájom multifunkčného zariadenia, tlačiarne? 

Spoznajte aj Vy prínos operatívneho MAJAX LEAZINGU multifunkčných zariadení vo Vašom odbore  podnikania. 

 

Servis multifunkčných zariadení?

Kvalitná a rozsiahla servisná podpora našim zákazníkom je pre nás veľmi dôležitá. Odporúčame MAJAX SERVIS.

 

Zefektívnenie procesov tvorby a obehu vašich dokumentov?

Proaktívnym spôsobom vyriešime prevádzkové problémy pomocou poradenskej služby ANALÝZA EFEKTIVITY TLAČE

 

Nakoľko každý zákazník môže mať špecifické požiadavky, presnú cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe osobnej konzultácie a vyšpecifikovanej konfigurácie pre jednotlivé služby.  KONTAKTUJTE NÁS!

Buďte pravidelne informovaní Prihláste sa do nášho newslettera pre pravidelné infromácie