Školy ako servisné organizácie

12. 12. 2016

Školy, univerzity a vzdelávacie inštitúcie sa pre zvýšenie svojej konkurencieschopnosti musia zamerať na efektívnu správu a poskytovanie kvalitných služieb. S digitálnymi technológiami môžu zlepšiť výučbu, vzdelávacie príležitosti študentov, správu dát, a vedenie rozpočtov. Pre všetky tieto aspekty ponúkame odbornosť, profesionálnu podporu, a moderné riešenie pre tlač, jej účtovanie, zber, správu, a obeh dokumentov.

JEDNODUCHÁ CESTA K VZDELÁVANIU ZALOŽENÉMU NA SLUŽBÁCH

Vzdelávanie je jedným z najrozhodujúcejších faktorov úspechu v dnešnej spoločnosti. Aj preto neustále rastie význam vzdelávacích inštitúcií - od materských škôlok po základné školy, od univerzít po špecializované vzdelávacie inštitúcie. Na druhej strane, predovšetkým verejné organizácie pociťujú veľký finančný tlak a sú nútené hľadať cesty ako optimalizovať a zjednodušovať svoje pracovné toky. Tieto inštitúcie súčasne musia modernizovať štruktúru svojich služieb a ponúkať komplexné možnosti kopírovania a tlače, ako aj účtovné a platobné riešenia a spoľahlivú archiváciu digitálnych dokumentov a prístup k nim. Okrem obmedzených rozpočtov tieto inštitúcie zápasia aj s ďalšími problémami. Musia sa prispôsobovať očakávaniam moderných študentov z hľadiska služieb a pomoci, optimalizovať svoje vzdelávacie prostredie pre výmenné študentské programy, postgraduálnych študentov a absolventov online kurzov a vyvíjať infraštruktúru, ktorá spĺňa dnešné ekologické a prevádzkové štandardy. Dnešný používateľ okrem toho vyžaduje zariadenia umožňujúce pracovať s rôznymi formátmi dokumentov, flexibilný a bezpečný prístup k údajom a bezproblémovú integráciu mobilných zariadení. V konečnom dôsledku teda vzdelávacie inštitúcie hľadajú technológie, ktoré pomáhajú zlepšovať vyučovanie, učenie, evidenciu informácií a správu rozpočtov. Pokročilé riešenia spoločnosti MAJAX, zabezpečujúce výstup, evidenciu, zhromažďovanie a distribúciu dokumentov, ponúkajú tie správne odpovede.

 

Buďte pravidelne informovaní Prihláste sa do nášho newslettera pre pravidelné infromácie