Ihličkové tlačiarne sú stále v kurze

08. 07. 2017

Ihličkové tlačiarne si potichu pripomínajú 47 rokov svojej existencie, do výslužby sa však nechystajú. 

Ihličkové tlačiarne sprevádzajú ľudí už štyridsaťsedem rokov. Nie je tomu tak dávno, čo boli súčasťou každej väčšej kancelárie či školy. Stačilo zadať tlačovú úlohu a kolegom vo vedľajšej miestnosti bolo hneď jasné, čo sa práve deje. Majitelia starších typov tlačiarní s jednou, dvoma či deviatimi ihličkami, si navyše za čas, kým sa vytlačil niekoľkostranový dokument, stihli uvariť a poprípade aj vypiť kávu.

Ak sa pýtate, prečo sa dnes aj napriek iným progresívnejším tlačovým metódam stále využíva maticová tlač, vedzte, že dôvodov je hneď niekoľko. Na ihličkových tlačiarňach je možné tlačiť naraz cez niekoľko vrstiev kopírovacieho papiera pri zachovaní vysokej odolnosti výtlačku. Náklady spojené s takouto tlačou sú navyše minimálne. Samozrejme je potrebné vysporiadať sa s nižšou kvalitou textu a pomerne veľkou hlučnosťou.

Ihličková tlačiareň tlačí pomocou súboru pohyblivých tenkých drôtov (nazývaných tradične ihličky), ktoré sú vysúvané elektromagnetom, a otlačením cez farbiacu pásku vytvárajú body na papieri (t. j. ide o tlačiareň typu „impact“). „Ihličky“ sú obvykle usporiadané zvisle a spolu s príslušnými elektromagnetmi tvoria tlačovú hlavu, ktorá je remeňovým mechanizmom posúvaná vodorovne pozdĺž papiera. Obvyklý počet ihličiek v hlave je 9 alebo 24 (výška tlačeného riadku je pritom rovnaká, takže v druhom prípade ide o väčšiu hustotu tlače). V minulosti sa vyskytovali aj netypické tlačiarne s jedinou ihličkou (kvôli cene, aj keď rýchlosť tlače tak bola zúfalo pomalá); a so skupinou ihličiek usporiadaných do obdĺžnika (typicky 5x7), čo umožňovalo tlačiť celý znak naraz.

Nevýhodou ihličkových tlačiarní je relatívne malá rýchlosť a najmä vysoká hlučnosť. Pri opotrebovanej alebo vyschnutej farbiacej páske je aj zlá čitateľnosť.

Naopak, výhodou je pri použití kopírovacieho papiera príp. samokopírovacieho papiera možnosť tlačiť viacero kópií naraz resp. tlač do utajenej obálky. Výhodou sú tiež pomerne malé náklady na tlač, pomerne nízka cena tlačiarne, ustálená technológia (bez životnosť ovplyvňujúcich zjednodušení kvôli cenovým vojnám, a tiež sa nevyskytujú obchodné metódy ako je vynucovaný servis).

Aj keď sa v súčasnosti už ihličkové tlačiarne nepoužívajú pre bežné kancelárske aplikácie, stále majú svoje miesto najmä tam, kde je potrebné tlačiť viacero kópií naraz. Jednou z typických aplikácií je použitie v tlačiarňach registračných pokladní.

U ihličkovej tlačiarni sa k tlačeniu používá tlačová hlava, ktorá obsahuje sadu pod sebou umiestnených ihličiek. V závislosti na počte týchto ihliček sa ďalej ihličkové tlačiarne rozlišujú na:

  • 1 ihličkové a 2 ihličkové: technické rarity vyrábané svojho času v ČSSR

  • 7 ihličkové: poskytujú tlač s veľmi nízkou kvalitou a sú používané len v špeciálnych prípadoch, ako sú napr. pokladne v obchodoch, kde na kvalitu tlače nie su kladené takmer žiadne nároky.

  • 9 ihličkové: dovoľujú tlač v tzv. NLQ (Near Letter Quality - blízky dopisovej kvalite) režimu. Tento režim svojou kvalitou tlače zodpoveá približne kvalite elektrického písacieho stroja. Tieto tlačiarne sú vhodné pre tlač výpisov programov a pre tlač dokumentov, na ktorých kvalite príliš nezáleží.

  • 24 ihličkové: umožňujú kvalitnejší tzv. LQ (Letter Quality - dopisová kvalita) režim tlače. Oproti 9 ihličkovým tlačiarňam poskytujú tiež väčšiu rýchlosť tlače. Sú používané opäť pre dokumenty, na ktorých kvalitu sú kladené nižšie nároky.

 

Buďte pravidelne informovaní Prihláste sa do nášho newslettera pre pravidelné infromácie